امروز با بیدل (۴)

دوری مقصد به قدر دستگاه جست‌وجوست‌

پا گر از رفتار مانَد، جاده منزل می‌شود

دوست عزیزی از اهالی شعر و ادب مصراع دوم را چنین معنی کرد که «هر کس از رفتار ماند، جاده را هم منزل می‌پندارد.» با این برداشت‌، بیدل مشوّق حرکت و تلاش است‌. ولی من با توجه به قرینه‌های دیگری در شعر بیدل‌، می‌پندارم که بیدل به پای در دامن کشیدن ترغیب می‌کند، یعنی این که مقصد دور می‌نماید، حاصل تکاپو و جست‌وجوی ماست‌، وگرنه اگر پای در دامن کشیم‌، همین جاده هم برای ما منزل است و نیازی به رسیدن به منزلی دیگر نداریم‌. در این بیتها، دقیقاً همین سخن به بیان دیگری آمده است و در یکی از آنها، مصراع اول این بیت هم تکرار شده است‌.

جمعیت وصول‌، همان ترک‌ِ جست‌وجوست‌

منزل دمیده‌ای‌، اگر از پا گذشته‌ای‌

O

شاید ز ترک‌ِ جهد به جایی توان رسید

گامی در این بساط، به پای بریده رو

O

چه کشی ز کوشش عاریت الم شهادت بی‌دیت‌؟

به بهشت عالم عافیت ـ در جست‌وجو بشکن ـ درآ (ص 85)

O

پای در دامن شکستم‌، شد ره و منزل یکی‌

جرأت رفتار، در هر گام صد فرسنگ داشت (ص 213)

O

به قدر سعی دراز است راه مقصد ما

وگرنه در قدم عجز، منزل افتاده است (ص 338)

O

دوری مقصد به قدر دستگاه جست‌وجوست‌

قطع کن وهم و خیال قاصد و پیغام را (ص 72)

/ 11 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پوليس

تيــــــــــــــــــــــــــــــار سی !! double کين گرس !!‌ introduction!! آتش = کوتاهه دوست !!‌ if you do not blieve ,, پس توجه کن !! وبلاگ قلب آسیا و در بخش (شما چه فکر ميکنيد؟ ) يک پيام جالب !!‌ نويسنده: آتش پنجشنبه، 9 مرداد 1382، ساعت 9:59 روستاييان مشتاق ديدار عساكر بريتانيايی E-mail: وارد نشده است URL: aatash.blogsky.com در بخش (نظریات دیگران) در وبلاگ کوتاهه زیر مضمون :جوینده یابنده اس . پیامی ديده ميشود!‌ نويسنده: كوتاهه دوست پنجشنبه، 9 مرداد 1382، ساعت 9:52 روستاييان مشتاق ديدار عساكر بريتانيايی فقط با ۷ دقیقه تفاوت زمانی! مشت ضیا جان آتش باز شد!‌ یک شعله یی زیر اسم کوتاهه دوست! یک گرگ در لباس میش! آتش میخواست با اسم آتش به کوتاهه پیام بماند اما ......فراموش کرد که آنجا (کوتاهه دوست) نوشته است! اما بخاطر فکاهيات جالبش کوتاهه فکر کرد که اينهم يک کوتاهه !!‌ از کوتاهه دوست است!‌ ها ها ها ها ها ها !!!!!!

راوي

سلام شاعر گرامي . بودنت ، جشن ِ پياپي است براي من . شاد باش كه يكي از خوبان اين جهاني . هميشه مي آيم ، مي خوانم ، آفرين ميگويم و ميروم . اگر پيام هاي مكرر و مرتب و سر به سر را از من نمي بيني ، گمان نكن كه اينجا نيامده ام . نا ممكن است كه وبگردي كنم و اينجا نيايم . سلامت باشي .

yakhan dooz

تو خود ما را به خاک سترون نشانده ای ........

yakhan dooz

بيدل از فهم کلامت عالمی ديوانه شد ** ای جنون انشا دگر فکر چه مضمون ميکنی .

yakhan dooz

بيدل امشب نيست دست آهم از افغان تهی **روزگاری شد که اين تار از ضعيفی بيصداست .........پرتو شمع است بيدل خلعت زرين شب ** بزم سودا فرش اگر دارد ز رنگ زرد ماست ............اگر ز ملک عدم تا وجود فهم گماری ** بجز کلام تو بيدل دگر کلام نباشد

yakhan dooz

بيدل نه رنگ بود و نه بويی درين چمن ** رسواييی به چهره ی عبرت نشسته بود ..........بيدل به تغافلکده ی عجز نهان باش ** تا خلق تو را آن همه نشناخته باشد ......... کاظمی شاعر ! عمريست می کنم عرق و می چکم به خاک ** بيدل سرشته اند گلم از حيای ابر ......

سيد ابوطالب مظفري

جناب کاظمی سلام! با دريافت شما از اين بيت بيدل كه نوشته ايد نفی حرکت و تلاش را توصيه کرده موافق نيستم. گذشته از اينكه ميان تعبير آن دوست و تعبير شما نيز تفاوت نديدم. هردو يك چيز را گفته ايد. اين دسته از شعر هاي بيدل به نفي تلاش اشاره ندارد. بلكه به يك نوع معرفت عرفاني اشارده دارد كه در آن شناخت واقعي را با رجوع به درون آدمي ميسر مي داند، نه دويدن و علوم و فنون گوناگون را آموختن. همان حرفي است كه مولانا در ضمن يك داستان آورده كه: مردي خواب گنج ديد و در خواب به او گفته شد برو فردا تير را در چله كمان كن هرجا افتاد همانجا گنج است. او مي رفت و كمان را مي‌كشيد و تير را دور مي‌انداخت. جاي تير را مي‌كند ولي به گنج نمي‌رسيد. در شب بعد خواب ديد كه منادي گفت: گفتم تير در چله بنه ولي نگفتم بكش و بينداز . روز بعد تير زير پايش به زمين افتاد همانجا گنج بود. يعني شناخت حقايق در درون تو و گريبان خود توست بيهوده گرد جهان چه مي گردي. اين ربطي به نفي كوشش ندرد والا كوشش دروني خيلي سختر است. انداخت

محمدکاظم کاظمي

جناب مظفری درست می‌فرماييد. البته من هم که گفتم نفی جست‌وجو فقط جست‌وجوی ظاهری را گفتم. شايد سخنم قدری نارسا بود.

hrahoon

به انگشت عصا پيری اشارت می کند مارا که مرگ اينجاست يا اينجاست يا اينجاست يا اينجا. سلام جناب کاظمی. من در تاجيکستان اقامت دارم تصادفا ديروز با لطيف پدرام کتاب اشعارت را در نشستی که خانهء حقير ما آدرسش بود در يک جمع دکلمه می نموديم. يعنی نقل مجلس ما اشعار نغز و پر مغزت بود. پس فردا آقای پدرام به فرانسه می رود ولی بسيار می خواست آدرست را داشته باشد. من آدرس وبلاگت را برايش فردا خواهم داد. مخلص تان: هارون راعون

M.M.Ghiasi

هدف بيدل ازين بيت اينست كه: انسان به همان شی دست می يابد كه در تلاش آنست و يا اينكه بقدر كوشش و همت خويش انسان بهره ميبرد. اگر تعبير معنوی كنيم بيدل ميخواهد معنای آية‌ ليس للانسان الا ما سعی را در قابل شعر بگنحاند. بيت دوم بدين معناست كه : وقتی انسان از تلاش و سعی ماند همان حای كه هست ميماند و ديگر هدف و مقصدی ندارد كه در بی آن برود. بايد انسان بكوشد كه گاهی از سعی وتلاش در زندگی باز نشيند.