امروز با بیدل (هفده)

ندید از آبله ریگ روان منع جنون‌تازی‌

به نومیدی ز پا منشین که هر وامانده پا دارد

آبله به طور طبیعی‌، مانع راه رفتن می‌شود، ولی ریگ روان با وجود آبله داشتن‌، همواره در حرکت است‌. تا اینجا مشکلی نیست‌، ولی آبله‌داشتن ریگ روان از کجاست‌؟ گویا برجستگیهای موج‌مانند سطح دشتهای ریگ روان را به آبله تشبیه کرده‌است‌. ریگ روان همه‌اش آبله است‌، ولی با این هم آرام و قرار ندارد. این بیت‌، از یک غزل بسیار زیبای بیدل است با مطلع (تصور جوهر آگاهی قدرت کجا دارد / بهار فضل‌، آن سوی تعقّل رنگها دارد).

/ 1 نظر / 10 بازدید
Same Rafi

با عرض ادب . اين بيت بيدل از ديدگاه عرفان بيانگر کدام حالت است؟ ممنون شما سميع رفيع