امروز با بیدل (هفت)

از نامه‌ام آن شوخ مکدر شده باشد

مرزاست، به حرف فقرا تر شده باشد

دریافت این بیت برای هم‌زبانان ایرانی ما کمی سخت است به خاطر کلمه (مرزاست) که ممکن است (مرز است) خوانده شود. این مشکل به ویژه با غزلیات چاپ کابل که در آن فاصله میان حروف منظم نیست بیشتر می‌شود.

اما این مرزاست در واقع (مرزا است) است و مرزا نیز تخفیف‌یافته کلمه (میرزا) است یعنی امیرزاده. در افغانستان هم‌اکنون نوشتن میرزا به این شکل رایج است و حتی لقب بیدل را نیز گاهی به جای میرزا، مرزا می‌نویسند.

می‌گوید چون آن شوخ امیرزاده (صاحب جاه و حشمت) است از نامه‌فرستادن من به خویش ناخشنود شده است.

/ 13 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کاظمی

جناب هاتف، سخن شما کاملا درست است. در ايران هم اصطلاح ميرزابنويس رايج است. در واقع اين لقب همان ميرزا به معنی اميرزاده بوده که کم کم توسع يافته است. همچنان که حجه الاسلام روزی لقب خاص امام غزالی بود و امروز لقبي است عام برای عالمان دين در ايران.

zinat

سلام دوست عزيز! اگر به شعر و بحث در باره آن علاقه داريد. نيما و مثلث شعر را در نگاه مطالعه كنيد. زينت

aa

I don't agree with Mr. Kazemi's analysis. Based on his analysis , the meaning of the second stanza is not given.

karim

اگر این دوبیت بیدل را معنی کنی بیسار خوب است من دیشب بیدل می خواندم ودیدم که این دوبیت شاید برای خیلی ها دشوار باشد وپسندیدم که برایت بنویسم تا برای آن عده از دوستان معنایش کنی :از عدم ناجسته کر کرده است گوش عالمی ــ شور نشنیدن صدای بیضه ی فولاد ما. شمع سان عمریست احرام گدازی بسته ایم ــ نیست در پهلو بغیر از پهلوی ما زاد ما در ضمن مطلع غزل را هم می نویسم بی آنکه نیاز به زحمت شرح داشته باشد: آن پری گویند شب خندید بر فریاد ما ـــ ای فراموشی تو شاید داده باشی یاد ما

آبدارچی

من ناخودآگاه این کلمه مرزا را به لهجه بجستانی خودم خواندم همان برداشت شما به ذهنم رسيد. کارتان قشنگ است ادامه بدهيد.

نور

مهمان کُشی !!! شنيده بوديد ، اگر نه پس بخوانید .

نور « نياز »

سخنانِ معنی دار را در مُهله بخوانيد . « مُهله » نخستين وبلاگ اختصاصيی فکاهی .

hhhh

در جايی خوانده ام که ميرزا کلمه ای مغولی می باشد به معنی کاتب دربار !

Noor

تازه ، جالب و کوتاه . هر روز يک فکاهی نو ، هر روز يک فکاهی نو در مهُله اولين وبلاگ اختصا صيی فکاهی .

M.M.Ghiasi

بسيار ببخشيد! مرزا در زبان ناب دری همان ۴ حرف است م ر ز ا و بمعنای خطاط و خوش نويس استُ معنايی ديگری ندارد و در بدخشان و قطغن زمين در زبان عامه مردم معمول است.