امروز با بیدل (بیست و هفت)

کسی یارب مبادا پایمال رشک هم‌چشمی‌

حنا چندان که بوسد دست او، خون می‌کند ما را

معشوق دست خود را حنا می‌بندد. پس می‌توان گفت که حنا توفیق دست‌بوسی او را یافته است و شاعر، از این موقعیت حنا، احساس حسادت می‌کند. در ضمن‌، میان خون و حنا هم تناسبی می‌توان یافت‌.

O

محروم پای‌بوس تو را بهر سوختن‌

گر شعله نیست‌، غیرت رنگ حنا بس است

O

شاید به پای‌بوسی نازیم بعدِ مردن‌

غیر از حنا مکارید در خاک مشهد ما

O

این هم حسادتی شبیه بالا، البته نسبت به آینه‌.

منظور بتان هر که شود، حسرتش از ماست‌

یار آینه می‌بیند و آب است دل ما

/ 2 نظر / 9 بازدید
خار پشتک

اصلا موضوع طرح ۸ ماده ی حسابی مصروفم ساخت تاآنجا که ذهنم یاری نکرد چه بگویم ولی با آنهم بگذار سلامی بگذارم ضررش هم با خودم! و از جانبی هم این کونه گوشه های بیابان جای است که خارپشتک بدو ن هراس از زاغ و زغنی و بدور از هی هی نگهبانی و شاید هم بی خیال ترک از هجوم انسانی دنبالی چیز چیزکی راه برود و گیرم که کسی چیزی برای یافتن نگذاشته باشد!

Yama

داکتر صاحب سلام. موفق باشيد. يک سری به سايت شاعريکه اسمش سميع رفيع است و برعلاوه موسيقيدان و نويسنده هم ميباشد برنيد. البته من به همه شعرای افغان اين توصيه را ميکنم.اشعار اين شاعر نهايت پخته و ترکيب کلام آن بسيار زيباست.در این عصر میتوان به این شاعر (بیدل زمان) خطاب کرد.ما افعانها افتخار میکنیم که سمیع داریم. استاد گرامی: آیا میتوان این شاعر را با شعرای امروز افغانی مقایسه کرد؟ شما که صاحب نطر هستید ٫ نطر تان را دراین باره بگویید. شاد و موفق باشید ...یما