امروز با بیدل (نه)

تا سحر بی‌پرده گردد، شبنم از خود رفته است‌

الوداع ای هم‌نشینان‌! دلبرم آمد به یاد

 

در نخست‌، ربط دو مصراع ضعیف به نظر می‌آید. در واقع مصراع اول فقط تمثیلی است برای سخن مصراع دوم‌. به مجرّد پدیدارشدن سحر و طلوع خورشید، از شبنم دیگر اثری نمی‌ماند یعنی از خود می‌رود و محو خورشید می‌شود. حالا نیز چون دلبر به یادم آمده است‌، باید از هم‌نشینان وداع کرد. عبارت «از خود رفتن‌» نوعی رفتن و سفر تلقی می‌شود. بیدل در جاهای دیگر نیز از این عبارت استفادة دومعنایی کرده است‌.

O

به بزم وصل‌، عاشق را چه امکان است خودداری‌؟

که شبنم‌، جلوة خورشید چون بیند هوا گردد (ص 484)

O

یار شد بی‌پرده‌، دیگر تاب خودداری که‌راست‌؟

ای رفیقان‌! نوبهار آمد، کنون دیوانه‌ام (ص 983)

O

امشب آن مست‌ِ ناز می‌رسدم‌

رفتن از خویش‌، باز می‌رسدم‌

/ 3 نظر / 13 بازدید
zirak

دوست عزيز ميدانيد که سخيدادهاتف در وخت قوماندانی خود هفت نفر را به دست خود تيرباران نموده؟

کسی که مثل هیچ کس نیست .

آقای کاظمی عزيز ... می دانيد ؟ شما شاعر خيلی خيلی بزرگی نيستيد ... نمی دانم ... برای ديگران که نيستيد ... اما داشتم فکر می کردم چه روزها ...چقدر با رفيقم دو نفری خوانده ايم : از برادر گله بگذار فراموش کنم .... چقدر خوانده ايم : خبر اين با خبر نيست بهاری زندست ... آقای کاظمی اين خاک شاعران بزرگ زياد دارد و شما از ايشان نيستيد اما فکر می کنم و به ياد می آورم که سوم دبيرستان به جای شعر حفظی که هر کسی چيزی حفظ کرده بود چه خوانده ام ؟ پياده آمده بودم .... ************************************ بگذريم . اين بچه ها خيلی مرا اذيت می کنند . من طراح وبم . هر روز مجبورم برايشان وب لاگشان را درست کنم .من هم يه جورايی سر و تهشو هم می آرم ... آخريش اين بود http://maroufi.malakut.org اگه خواستيد منو خبر کنيد ... خوشحال می شم اينجا رو بعد اين همه وقت يه رنگی بزنيم ... هر چی باشه من شما رو خيلی بيشتر از عباس آقای معروفی دوست دارم ... خبرم کنيد ... يا علی !

جليل

سلام آقای کاظمی عزيز! از مطالبتان استفاده می کنم.بهتره شعر هم بنويسيد!!!! من چندمين بار است اينجا سر ميزنم!! محض اطلاع!!!