شماره‌ی جدید «درّ دری» از چاپ برآمد

فصلنامه‌ی «درّ دری» برای اهالی ادبیات و فرهنگ، نامی آشناست. اولین شماره‌ی این فصلنامه در 1376، از سوی مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان به مدیرمسئولی سرور دانش و سردبیری سید ابوطالب مظفری منتشر شد و تا شماره 13 (خزان 1380) با همین مدیریت ادامه یافت.
«دّر دری» در عرصه‌ی مطبوعات افغانستان خوب درخشید و به باور غالب اهل ادب و هنر کشور، بهترین نشریه‌ی فرهنگی افغانستان بود.
در سال 1380 و با تحولات پس از یازده سپتامبر، مرکز فرهنگی نویسندگان با انتقال به داخل کشور، انتشار «درّ دری» را متوقف کرد، ولی همکاران مجله که آن را بخشی از هویت‌شان می‌دانستند و نمی‌توانستند از آن دل بکنند، کار را با فصلنامه‌ی «خط سوم» ادامه دادند که از آن هم 13 شماره (از خزان 1381 تا تابستان 1387) منتشر شد، با مدیرمسئولی جواد خاوری و سردبیری ابوطالب مظفری.
ولی تنگناهای مالی و پراکنده شدن بیشتر همکاران به کشورهای دیگر، «خط سوم» را هم زمینگیر ساخت. البته در این مدت البته مؤسسه‌ی فرهنگی درّ دری در مشهد فعال بود و کانون تجمع اهل ادب مهاجر. ولی انتشار مجله برای همه دوستان، به آرزویی دور از دسترس بدل شده بود.
بالاخره پارسال به همت سید ابوطالب که هیأت تحریر تازه‌ای فراهم آورد و با حمایت عزیزانی چون محمدحسین جعفریان و دیگر مسئولان حوزه هنری، طلسم شکست و مجله این بار با همان نام قدیم «درّ دری» منتشر شد.

 

اینک بچه‌های درّ دری حس می‌کنند که زندگی دوباره‌ای شروع کرده‌اند. این تجدید حیات، بیش از هر چیز، وام‌دار استقامت سید مظفری است که با همه دشواری‌ها، چراغ مؤسسه را روشن نگه داشت. اکنون امید می‌رود که این چراغ، بیش از این هم شعله بکشد. البته در این مسیر حمایت‌های قلمی و قدمی همه دوستداران «درّ دری» را انتظار داریم.

/ 2 نظر / 60 بازدید

هر دم به روی من گوید عدوی من کاین شیوه دری تو چون دود می رود نابود می شود باور نمی کنم باور نمی کنم باور نمی کنم لفظی که از لطافت آن جان کند حضور رقصد زبان به سازش و اید به دیده نور لفظی به رنگ لاله ی دامان کوهسار از تنگ شکرست قیمت تر وعزیز از پند مادرست زیب از بنفشه دارد واز ناز بوی بوی صافی زچشمه جوید وشوخی زآب جوی نونو طراوتی بدهد چون سبزه ی بهار نازم چو صورت بلبل و دلبر چو آبشار با جوش و موج خود موجی چو موج رود باساز و تاب خود با شهد ناب خود دل آب می کند شاداب می کند لفظی که اعتقاد من است و مرا وجود لفظی که پیش هر سخنم آورد سجود چون خاک کشورم چون بیت رودکی چون ذره های نور بصر می پرستمش چون شعله های نرم سحر می پرستمش من زنده و ز دیده ی من چون دود می رود؟ نابود می شود؟ باور نمی کنم نامش برم٫به اوج سما می رسد سرم از شوق می پرم صد مرد معتبر آید بر نظر کاین را چو لفظ بیت و غزل انشا نموده ام با پند سعدی ام با شعر حافظم چون عشق عالمی به جهان اهدا نموده ام سرسان مشو٫عدو قبحی ز من مجو کاین عشق پاک دردل دل پرور جهان ماند همی جوان تا هست آدمی٫تاهست عالمی

صادق ایزدی گنابادی

سلام بر استاد بزرگ محمد کاظم کاظمی چگونگی خرید پستی مجله را بفرمایید