پست های ارسال شده در خرداد سال 1393

جلد اول از تصحیح تازه غزلیات بیدل منتشر شد

تصحیح انتقادی غزلیات بیدل بر اساس دیرین‌ترین و باوری‌ترین دست‌نویس‌ها تصحیح و تحقیق: سید مهدی طباطبایی، علی‌رضا قزوه چاپ اول، بهار 1393 طرح جلد: ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 445 بازدید