امروز با بيدل (هفتاد و چهار)

زاهد خجل از مجلس رندان بدر آمد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

در خانة اين مسخره دختر شده باشد (ص 401)

در بادي امر، اين بيت نامفهوم به نظر مي‌آيد. يعني چه‌؟ چرا بايد زاهد از دخترداشتن خجل شود؟ من ولي معني آن را به كمك بيت زير يافتم‌.

روا دارد چرا بر دختر رز ننگ رسوايي‌؟

گر از انصاف پرسي‌، محتسب هم دختري دارد

شراب را از قديم دختر انگور مي‌دانسته‌اند. اين معني در ادب كهن ما سابقه دارد. زاهد كه هميشه دختر رز را مي‌نكوهيد، حال با خجالت از مجلس رندان بدر مي‌آيد، چون خداوند به او نيز دختري داده است‌. در بيت «چرا بر دختر رز...» اين معني با وضوح بيشتري آمده است‌.

/ 1 نظر / 64 بازدید
mojeer

سلام و درود . استفاده کرديم . در کنارم عفيف باختری نسشته سلام می رساند...