امروز با بیدل (پنج)

مکتوب شوق هرگز بی نامه‌بر نباشد

ما و ز خویش رفتن‌، قاصد اگر نباشد

 

مکتوب شوق‌، بالاخره به معشوق می‌رسد. اگر هم قاصدی در کار نباشد، ما با از خویش رفتن این کار را می‌کنیم‌. این «از خویش رفتن‌» یعنی از وجود خویش گذشتن و به دوست رسیدن‌.

این معنی در بیتهای بسیاری آمده است‌، از جمله در این بیت که به شکلی تکرار مضمون بالاست و البته زیباتر از آن‌.

ای بی‌خودی‌، بیا که زمانی ز خود رویم‌

جز ما دگر که نامه رسانَد به یار ما؟

و این هم چند بیت دیگر، باز در همین معنی‌

چه قدر ز منّت قاصدان بگدازدم دل ناتوان‌؟

به برِ تو نامه‌بر خودم اگرم چو رنگ‌، پَری رسد (ص 683)

O

هیچ‌کس بر معنی مکتوب شوق آگاه نیست‌

ورنه جای نامه‌، پیش یار، ما را خواندن است (ص 251)

O

نامه‌ام فال‌بین قاصد نیست‌

رنگ اگر بشکند، پَر دگر است (ص 324)

 

/ 6 نظر / 5 بازدید
ABD AASEE

ا مـا ن از و قـتـيـكـــه خـــر چــســـو نــــه ر ئـيـس بـشـــه !؟ اين آ فــتـــا بـــه د ز د رو حـــدّ شــر عي مــيـــز نــنـــن ؟! د يــگـــه د لي بـــر ا ي ‹‹ ز مـــز مـــه هـــا ي شــبـــا نــــه ›› بـــا قي مـــو نـــد ه ؟؟؟

آتش

چشم ديد های از شهر زيبای كابل بهار ۱۳۷۸ خورشيدی

جلیل آهنگرنژاد

سلام شاعر عزيزو دوست داشتنی ! خيلی وقته که نه مثنوی و نه غزلی را از شما خوانده ام . و بسيار مشتاق خواندنم . درود بر شما !

wahid abassi

سلام. استاد مکتوب شوق اگر رسيد و جواب نيامد چی؟؟؟؟