امروز با بیدل (بیست و هشت)

جز ناله به بازار تو دیگر چه فروشیم‌

این است متاع جگر خسته‌دکانها

باری‌، این بیت را در یکی از جلسات ادبی مشهد خواندم و یکی از ارجمندان شاعر، با تأکید تمام اظهار نظر کرد که «بسته‌دکانها» درست است نه «خسته‌دکانها» و جمعیت نیز با اتفاق آرا، آن نظر را پسندیدند. در آن مقام‌، نشد که بگویم لطف این بیت‌، در کلمة خسته است که با ناله تناسب دارد، چون آدم خسته (زخمی‌) ناله می‌کند. ممکن است اگر صائب بود، «بسته دکانها» می‌گفت‌، ولی بیدل‌، نه‌. این هم بیتی دیگر که با حضور همین خسته و ناله‌.

گوشی که بر فسانة ما وارسد کجاست‌؟

حرمان‌نصیب نالة دلهای خسته‌ایم (ص 866)

/ 4 نظر / 6 بازدید
Rafi

يمای عزير: از حسن نطر شما تشکر اما ازينکه در تمام پيامها اين نوشته را گذاشتيد و خاطر استاد گرامی را با بعضی از دوستان آشفته گردانيديد کار خوبی نکرديد.بنده از دوستانيکه آشفته خاطر شده اند و از کاظمی صاحب معذرت ميخواهم.من خود را با خاک پای بيدل برابر نمی کنم.امروز شعر و عرفان نزد مردم تعبير ديگر دارد. همه ميگويند که (والله اين شعر بيدل يا مولانا بسيار عرفانی و عاليست) اگر واقعا ميدانند پس لازم است که درآنمورد کمی معلومات بدهند.اصل اينست که در واقعيت امر از دنيای عرفان و از کلام اين خداوندان سخن آگاهی لازم را ندارند. با عرض حرمت.....رفيع

Jalal

سلام آقای دکتر، همان کلمه (بسته دکانها) وارد است. منظور از ناله آن نيست که شما فکر ميکنيد و ارتباطی هم به خسته ندارد.اين ناله با ناله ايکه در شعر پايين آمده فرق دارد. از دکان بسته متاعی بيرون نمی آيد يعنی انسان غافل و کسیکه در تاریکیها و اوهام بسر میبرد و حگر آنرا ندارد که از حالت قطره بیرون آمده خود را بدریا وصل کند و باالاخره دلی که مرده و از تو غافل است ٫ در بازار تو متاع آن فقط (ناله) یعنی طلب آمرزش میتوان بود. از لحاظ سمبول دکان یا باز است یا بسته اما دکان نمیتواند خسته باشد. در بیت پایین بیدل در حستحوی همدلی است که با او همدرد و همنواست و او را درک میکند. بامید سلامتی شما ...Jalal

sakhidad hatif

سلام. نمی دانم نسخ چه می گويند. به گمان من گاهی تاريخ بهتر سخن می گويد نه ذوق ادبی يا منطق يا فقط سبک شناسی بلاغی. شايد صائب بسته می گفت و نه خسته و بيدل خسته می گفت و نه بسته. اما اين هم مهم است که بعضی چيز ها همانطور گفته شده اند که گفته شده اند . گرچه انتظار می رفت که به گونه ديگری گفته می شدند. يک وقت دوست مشترک مان داکتر سميع حامد هم در مورد حافظ به همين شيوه کار می کرد. می گفت امکان ندارد اين کلمه از حافظ باشد! شادکام و خلاق و روشنگر بمانيد.

کاظمی

جناب هاتف. با سپاس. من نيز کاملا با شما هم‌عقيده‌ام و اولويت را به نسخه می‌دهم. اصلا يکی از علل اين که بر اين ضبط از کلمه تاکيد دارم همين است که در متن ديوان نيز چنين است. کار آن دوست ما يک قضاوت ذوقی بود و من نيز لاجرم از همان راه وارد شدم وگرنه اصلا به اين شيوه که با ذوق خودمان نسخه‌شناسی کنيم موافق نيستم.