جلد اول از تصحیح تازه غزلیات بیدل منتشر شد

تصحیح انتقادی غزلیات بیدل

بر اساس دیرین‌ترین و باوری‌ترین دست‌نویس‌ها

تصحیح و تحقیق: سید مهدی طباطبایی، علی‌رضا قزوه

چاپ اول، بهار 1393

طرح جلد: علی داوودی

انتشارات شهرستان ادب

1000 نسخه، 1025 صفحه، وزیری، 48000 تومان

 

تمهید

اکنون چند سالی است که گاه به گاه طرف مشورت دوستانی هستم که می‌خواهند دیوان بیدل تهیه کنند و در پی چاپ پاکیزه و منقحی از آن‌اند. و من در این سال‌ها به همه این دوستان گفته‌ام دست نگه دارند که دیوان بیدل مطلوب و مقبول در راه است. و آن نیست جز تصحیح  سید مهدی طباطبایی و علی‌رضا قزوه.

و اکنون با مسرت تمام، می‌توانم بگویم «بشتابید که آن دیوان از چاپ بدرآمد.»، البته جلد اول آن.


باید گفت که در این سال‌ها غزلیات بیدل بسیار منتشر شده است، ولی هر چه بوده، غزلیات چاپ کابل بوده است، چه به صورت عکس‌برداری و با همان حروف‌نگاری شکسته و ریخته‌ی پنجاه سال پیش و یا با تایپ جدید و غالباً پرغلط‌تر از آن. و دیوان کابل با آن همه زحمتی که گردآورندگان آن در نیم قرن پیش کشیده بودند، به هر حال قابل اعتماد کامل نیست.

هیچ اغراق نیست اگر بگویم که یکی از دلایل اصلی مشکلات بیدل‌خوانان امروز در فهم شعر او، خطاهایی است که در دیوان‌های فعلی وجود دارد. شما این بیت از دیوان کابل را ببینید:

ذره‌ها در آتش وهم عقوبت پر زنند

یاد عفو این قدر تفسیر عار رحت است

طبیعتاً اگر کسانی به استناد چنین بیت‌هایی بیدل را شاعر مغلق‌سرا و حتی مهمل‌باف هم بپندارند، چندان مقصر نیستند، چون این بیت به راستی معنی محصلی ندارد. شاید هم از این روی بوده است که آقایان اکبر بهداروند و پرویز عباسی داکانی در تصحیح (تصحیح؟) خودشان این بیت را به امید اصلاح، چنین معیوب‌تر ساخته‌اند

ذره‌ها در آتش وهم عقوبت پر زنند

یاد عفوم این قدر تفسیر عار رحت است

و مرحوم حسن حسینی هم در روایت صوتی غزلیات بیدل، آن را به همین صورت معیوب خوانده است.

حالا همین بیت را در این تصحیح جدید از غزلیات، ببینید:

ذره‌ها در آتش وهم عقوبت پر زنند

یاد عفوِ این قدر تقصیر، عارِ رحمت است

با همین اصلاحی که صورت گرفته است، بیت نه تنها بسامان می‌شود که معنایی بسیار لطیف هم می‌گیرد. شاعر می‌گوید برای آن رحمت الهی، عار است که عفو کردن این تقصیرهای اندک ما را یادآوری کند.

موارد از این قبیل بسیار است تا نشان دهد که نسخه‌های مغلوط و گاه تحریف‌شده از دیوان بیدل چقدر دریافت ما از شعر او را ناقص و حتی گاه باژگونه ساخته و به چه پیمانه، شارحان شعر او را به پریشانی و حتی توجیه‌‌های عجیب و غریب برای بیت‌هایی واداشته است که در اصل غلط بوده‌اند.

  

ویژگی‌های مهم این چاپ از غزلیات بیدل

ویژگی مهم این کتاب این است که بر خلاف دیگر دیوان‌های بیدل چاپ ایران در این سال‌ها، فقط متکی به چاپ کابل نیست و در آن از نسخه‌های خطی تازه‌یاب، به پیمانه‌ی بزرگی استفاده شده است. البته تصحیح عباسی و بهداروند هم گویا برخوردار از نسخه‌های دیگر بود، ولی نه بدان حد که آن را یک کار تازه بتوان دانست.

من همه نسخه‌های تازه‌یاب را که در تصحیح قزوه ـ طباطبایی به کار آمده‌اند، ندارم و ندیده‌ام. ولی به اعتبار نسخه‌ی معروف به «رامپور» که آن را دیده‌ام، می‌توانم گفت که به نظر می‌رسد که این نسخه‌ها بسیار ارزشمند و در مواردی بسیار صحیح و دقیق است. اگر تصحیح قزوه و طباطبایی حتی فقط با استناد به نسخه‌ی رامپور صورت گرفته بود نیز کاری مغتنم بود، در حالی که این فقط یکی از نسخه‌های مورد استفاده آنان بوده است. در اینجا می‌باید همت جناب قزوه را در یافتن و تهیه این نسخه‌ها تحسین کرد و من چنان که باری دیگر گفته‌ام، این خدمت ایشان را هم‌سنگ با همه دیگر خدمات فرهنگی او در این سال‌ها می‌دانم.

اما فراهم آوردن نسخه‌ها کاری است، و تصحیح دقیق و عالمانه کاری دیگر. این کتاب خوشبختانه این مزیت دوم را هم دارد و تا جایی که من از فن تصحیح کتاب می‌دانم، این بهترین تصحیحی است که تا کنون در تاریخ، از دیوان بیدل صورت گرفته است. (البته وقتی می‌گوییم «در تاریخ»، چنین تصور نشود که ما دهها تصحیح داشته‌ایم. دیوان بیدل در عمل سه تصحیح بیشتر به خود ندیده است، که یکی صد سال پیش بوده در کابل و دیگری پنجاه سال پیش باز در همان‌جا که البته با توجه به وضعیت و امکانات تصحیح متون در آن زمان مغتنم بوده است.)

به این‌دو ویژگی بسیار مهم، باید افزود تلاش ستودنی مصححان برای روشن ساختن قرائت شعرها را. باید بگویم که شعر بیدل از نظر قرائت از دشوارترین شعرهای فارسی است و بسیار بیت‌های او را به گونه‌های مختلفی می‌توان خواند که البته از این میان غالباً فقط یکی درست است و تشخیص آن صورت درست، گاه قدری دشوار. خطاهای قرائت در شعر بیدل حتی گاه دامن مرحوم سید حسن حسینی را هم گرفته است، در آن روایت صوتی از غزلیات بیدل که به راستی کاری عظیم و ارزشمند است، ولی به همان پیمانه، خطاهای قرائت بسیاری در آن رخ نموده است، چنان که آن مرحوم، در بیت زیر، کلمه‌ی «گِل» را «گُل» خوانده است:

قدردان چمن عافیت خویش نه‌ایم

چه توان کرد؟ نصیب از گل آدم داریم

هم از روی، نقطه‌گذاری و اعراب‌گذاری شعر بیدل بسیار جرأت می‌طلبد، چون آنگاه است که معلوم می‌شود مصحح دیوان علاوه بر تشخیص درست کلمات، قدرت تشخیص قرائت آن را هم دارد یا نه. باز چنان که من 850 غزل جلد اول تصحیح طباطبایی ـ قزوه را دیده‌ام، این کتاب از این نظر هم بسیار دقیق است و از شناخت مصحح نسبت به شعر بیدل حکایت می‌کند، چون بدون این شناخت، قرائت درست دشوار است. نمونه‌ی این اعراب‌گذاری و نقطه‌گذاری را در همان بیت «ذره‌ها! در آتش...» دیدیم.

به همه این محاسن بیفزاییم ویرایش فنی خوب و کم‌غلط بودن این دیوان را که با همه دیوان‌های دیگری که من از بیدل دیده‌ام، تفاوت سطح بسیاری دارد و این را وقتی می‌توانید حس کنید که آن را بعد از چاپ با دیوان‌های موجود مقایسه کنید.

من تا کنون و با مراجعه به صفحات بسیاری از کتاب، حتی یک غلط در آن نیافته‌ام و حتی یک مورد نیافته‌ام که نسخه بدل متن، بر آنچه در متن آمده است، ترجیحی قطعی داشته باشد. به همین‌گونه حتی یک مورد خطای قرائت یا نقطه‌گذاری نیافتم. کسی که با شعر بیدل و دیوان‌های موجود آشنا باشد، می‌داند که این‌ یعنی چه.

اما ویژگی بسیار مهم بعدی که البته من در به انجام رسیدن آن سهمی کوچک داشتم، ترتیب دقیق غزل‌ها بر حسب حروف الفبا و آن هم همه حروف قافیه و ردیف است، نه فقط آخرین حرف. دیوان‌های قبلی از این نظر واقعاً نقص داشت، به گونه‌ای که برای یافتن بیتی از یک غزل در حرف «د» باید چندصد صفحه حرف «د» را ورق می‌زدیم. من برای رفع همین مشکل، برای خودم فهرستی دقیق از غزل‌های بیدل ترتیب داده بودم که باری آن را به مرحوم حسن حسینی ارائه کردم و ایشان بسیار استقبال کرد و باری دیگر آن را به مصححان غزلیات حاضر تقدیم کردم و همین، مبنای ترتیب غزل‌ها در این دیوان شد.

 

کتاب‌آرایی

اما «حسن می جمله بگفتی، ضررش نیز بگوی». کتاب همان‌قدر که از نظر متنی پاکیزه و کم‌غلط است، از نظر کتاب‌آرایی بسیار ضعیف و با بی‌سلیقگی آماده شده است. طرح جلد البته خوب است، ولی صفحه‌آرایی نقص‌های فراوانی دارد که امیدوارم در چاپ بعد رفع شود. مثلاً یک نقص بزرگ، این است که کتاببعضی فضاهای سفید لازم را ندارد و بعضی فضاهای سفید غیرلازم دارد. شرح جزئیات این قضیه در این مجال نمی‌گنجد و شاید برای عموم خوانندگان ملال‌آور باشد. این‌قدر می‌توانم بگویم که این غزلیات بیدل با یک صفحه‌آرایی خوب و متناسب، می‌توانست به جای 1000 صفحه، 700 صفحه بشود و در نتیجه به جای 48000 تومان، 35000 تومان قیمت بخورد.

توجیهی که دست‌اندرکاران انتشار این کتاب می‌کردند، البته این بود که آن فضاهای سفید اضافی، برای یادداشت‌گذاری در ذیل غزل‌ها به درد می‌خورد. ولی من از خود این دوستان می‌پرسم که شما بر فرض در ویترین یک کتابفروشی، یک نسخه 1000 صفحه‌ای از این کتاب با همان فضاهای سفید ببینید به قیمت 48000 تومان و یک نسخه 700 صفحه‌ای بدون آن فضاها به قیمت 35000 تومان که هم سبک‌تر است، هم ارزان‌تر و هم جمع و جورتر. کدام را می‌خرید؟

به هر حال به امید روزی که به همت مصححان این کتاب و مؤسسه‌ی شهرستان ادب، مجلدات دیگر این دیوان را نیز در بازار ببینیم و انتظار بزرگی که برای یک دیوان منقح و بی‌غلط از بیدل در میان بیدل‌دوستان وجود داشت، به تمام برآورده شود.

/ 11 نظر / 194 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی

سلام به نظر شما علت اینکه هنر شعر از دیگر هنرها جامانده و مخاطب کمتری دارد چیست!؟راستی اگر مقاله ای در این رابطه می شناسید بی زحمت معرفی کنید!

على داودى

درود بر همت استاد كاظمي و دقت نظرش كه مسلما در رسيدن به درك و نگاهى عميق به بيدل بسيار موثر است

داوود خانی لنگرودی

درود بر شاعر و پژوهشگر و بیدل شناس بزرگوار، جناب محمدکاظم کاظمی پر واضح است که از بیدل هرچه بگوییم و بنویسیم، باز کم است. پاینده باشید

مخاطب

با سلام و عرض تشکر از معرفی کتاب در خصوص کتاب‌آرائی با شما موافقم. نمای ظاهری کتاب البته رغبت چندانی برای خرید و مطالعه در مخاطب ایجاد نمی‌کند، اما همچنان آگاهم که نطر شما در خصوص طرح جلد و ویژگی‌های فنی، هنری و زیبایی شناسی؛ از جایگاه یک فرد عامی است و نه متخصص مشرف بر موضوع. که این خود حرفه‌ای است جدا و مجال ارائه نظر از سوی اهل خود می‌طلبد. حقیقت این است که طرح جلد خوب نیست! بسیار هم ضعیف است و در شان شخصیتی چون حضرت بیدل نیست. من ریشه این کوته عملی‌ها و کاستی‌ها را در بخشی از نوشتار جناب یافتم. سلیقه! متاسفانه این مشکل نشات گرفته از یک باور اشتباه جمعی است که هنر را خلاصه در سلیقه می‌بیند. هنر پیش از آنکه ذوق باشد، علم است! متاسفانه این عدم شناخت، ریشه در سطح پایین سواد بصری در جوامع شرقی دارد. لذا به همین منوال است حضور ضعیف در مسئله صفحه‌آرایی، فرم بندی، تجلید و ارائه نهایی. جای تاسف دارد که مداوم مشاهده می‌شود با غفلت غیرعالمانه و سلیقه محور، آثار بسیار گرانبار، بوسیلة اشخاص بسیار کم‌بار و سست‌مایه طرح می‌شود. در حوزة کتاب البته انگشت ملامت بجانب ناشرین ناآگاه است.

دکتراحمدپور

واقعا شعرای سبک هندی مهمل باف بودند و بیدل مهمل باف تر بخصوص که در تصحیح ترهاتش اعظم مهمل بافها قزوه شرکت کند مصداق شراب از دست مغ درجام زرین است.

عماد

سلام استاد خسته نباشید. بی نهایت خوشحالم از اینکه وعده ها سرانجام عملی شد و این کتاب یا شایستگی از چاپ بیرون آمد. ممنون و سپاسگزارم از بابت اطلاع رسانی . اما استاد چرا دیگه خبری از نکته پردازیهای نغز و توضیح و تفسیرهای اشعار مولانا بیدل توسط شما خبری نیست . خواهش میکنم که این مباحث را ادامه دهید.

دکتراحمدپور

نیازی به نقل مهمل بافی ها نیست تمام دواوین شعرای سبک هندی مهمل است پس نیازی به شاهد مثال آوردن نیست دوست افغان.البته نظر بزرگانی چون دکترغنی و علامه قزوینی و تقی زاده و فروغی نیز همین است و امروز کم مایه هایی که ادعای ادب و شعر دارند با دوچیز ادبیات را به ابتذال کشیدند یکی ترویج شعر دوران صفوی و دیگر لاطائلات نوپردازان.

خرید ملک در آلانیا

شرکت بست هوم پیشرو در توسعه ساخت مستغلات در منطقه آنالیا از سال 2004 میباشد.شروع کار شرکت بصورت آژانس املاک بود که در سال 2008 هدف شرکت بر ساخت و فروش املاک آماده تحویل در بهترین مناطق آنالیا قرار گرفت. رزومه شرکت ات به امروز شامل 15 پروژه به متراژ 29000 متر مربع میباشد.

فريد.ظ

استاد عزيز! اين مرحوم کي بودند که معيار خوانش بيدل از نظرتان هستند.الان بچه مدرسه اي ها ميدانند که ادم با همان گل یعني اب وخاک سرشته شده نه گل بوستانها! جسارت نباشه نقد بجا را بايد پذيرفت قضاوت با خوانندگان است.

مجید ترکابادی

برای دانشجویی مثل من آن قسمت کتاب‌آرایی و درواقع آنچه موجب گران شدن کتاب میشود بسیار قابل توجه است. آخر 48 هزار تومان آن هم در روزگار امروز؟ به نظرم مولفان کتاب به این راحتی نباید از ماجرای قیمت بگذرند! [ این ها را در مترو هم گفتم :-) ]