امروز با بیدل (سی و یک)

از کمال ما چه می‌پرسی که چون آه حباب‌

در خود آتش می‌زنیم از بس اثر داریم ما

دهان‌گشودن حباب همان است و نابودی‌اش همان‌. پس می‌توان گفت‌، آه حباب‌، پیش از همه هستی خود آن را می‌سوزاند. البته استناد «آتش‌زدن‌» به «حباب‌» که در اصل آب است‌، نوعی متناقض‌نمایی هم در خود دارد.

O

هستی موهوم ما یک لب‌گشودن بیش نیست‌

چون حباب از خجلت اظهار خاموشیم ما

/ 1 نظر / 9 بازدید
Same Rafi

سلام فراوان به آقاي كاظمي و اهل دل. يك تحليل مختصر در مورد اين بيت بيدل(رح): از كمال ما چه مي پرسي كه چون آه حباب .. در خـــــــود آتش ميرنيم از بس اثر داريم ما .. از خود گذشتن و خود را محو كردن، قطره به دريا پيوستن، يعني وقتي حباب هستي خود را از دست ميدهد، به بحر وصل ميشود. در جاي ديگر بيدل رح ميفرمايد: وصل محيط ميبرد از قطره ننگ عجز كم نيستم به عالم بسيارت آمدم ما ضعيف و ناتوان هستيم، اثربخشي آگاهي ما همين است كه بخود آتش ميزنيم و به اصل خود وصل ميشويم. يعني نفي خود و اثبات وجود حق ميكنيم و همين مراد عارفان است. عارف كه ز سر معرفت آگاه است .. از خود بيخود و با خدا همراه است نفي خود و اثبات وجـــود حق كن .. اين مــــــــعني لاالله الا الله است .. سميع رفيع