شعری از عبدالوهاب مجیر

عبدالوهاب مجیر از شاعران نازنین مزار است. این شعر را طی نامه‌ای سراپا لطف به من فرستاده است. دیدم می‌توان شما را نیز در این التذاذ معنوی شریک کرد.

شکیب پنجره پایان‌پذیر شد کم کم

به ترک یاد تو هم ناگزیر شد کم کم
در ارتبا ط دلم ازچه کس سوال کنم

کدام روز جوان شد که پیر شد کم کم
فتاده بودم در تنگنای دلهره ها

که شعر آمد تا دستگیر شد کم کم
و عکس راحت از قاب سینه ام کوچید

به ترس های شگفتی اسیر شد کم کم
غریبه یی غم خود را در ارغنون غز ل

 

 

 

سرود و زمزمه کردو مجیر شد کم کم

/ 8 نظر / 6 بازدید
saiidi

جالب بود دست مریزاد!

آریایی

سلام اميدوارم که موفق باشيد

حامد

سلام شعر قشنگی است به وبلاگ من هم سر بزنید

آشنا

با معذرت سه بيت اين شعر که از (فتاده بودم....) شروع میشود بی وزن و آهنگ است. اما به ذوق کاظمی صاحب برابر است.

khadijeh

سلام شعر زيبايی بود

محمدکاظم کاظمی

شعر بی‌وزن و آهنگ نيست. فقط سکته‌ای دارد که اين نوع سکته در نگاه غالب شاعران و منتقدان پذيرفتنی بوده است. در شعرهای مکتب خراسانی اين نوع سکته بسيار رايج است مثلا در اين مصراع از فرخی «ز بس شنيدن گشته است خلق را ازبر» در قصيده معروف «فسانه گشت و کهن شد حديث اسکندر» و نيز مصراع اول اين بيت (گويا) از رودکی را می‌توان مثال آورد: «زمانه پندی آزادوار داد مرا / زمانه را چو نکو بنگری همه پند است.»

Haroon

آقای کاظمی سلام، اين دليل شما اصلا قابل قبول نيست. شما برای اينکه عيوب اشعار خود ودوستان تان را بپوشانيد از قرن ها قبل يک بيت بی ورن را مثال می آوريد و آنرا معيار سرودن شعر برای خود ودوستان تان قرار ميدهيد. اين خيانت به شعر و ادبيات است. شما ميگوييد اين شعر بی وزن و آهنگ نيست تنها سکتگی دارد. در حقيقت امر بی وزنی و بی آهنگی در شعر باعث سکتگی شعر ميشود عزيزم. فکر ميکنم آقای آشنا از دوستان نزديک شما میباشد چون خيلی خوب از شما شناخت دارد و ضعف های شما را در ادبيات و شعر متوجه شده است.

کاظمی

جناب هارون. اين بحث در اين مجال نمی‌گنجد. فقط اين‌قدر می‌توان عرض کرد که اين امر، امری قديمی نيست و تا شعر امروز هم ادامه دارد و در شعر يکی دو نفر هم اتفاق نيفتاده است و چيزی است بسيار عام. من فقط دو مثالی را که در حافظه داشتم گفتم وگرنه شواهد بسی بيش از اينهاست. از نظر دانش عروض و ابزارهای جديد شناخت موسيقی شعر نيز قضيه مشکلی ندارد.