سیب

ماند زین غربت چندی به دغا یاوه ز من

بیل و داس و تبر و چارق و پاتاوه ز من

یله گاو و شخ و شخم و رمه از من، هیهات

من غریب از همه ماندم، همه از من هیهات

آیش سالزد از غربت من بایر ماند

چمن از گل، شجر از چلچله بی زایر ماند

سالها بی من مسکین به عزیزان بگذشت

به حمل بذر نیفشاندم و میزان بگذشت...

(علی معلم)

اینک باز بر سر ماجراهای قدیم می‌شوم و یکی از شعرهای تازه را پیش روی عزیزان می‌گذارم. دیگر نوشته‌ها هم در صف مانده‌اند و باید نثار قدومتان کنم که به قول بیدل:

آنچه نتوان داد جز در دست محبوبان، دل است

وآنچه نتوان ریخت جز در پای خوبان، آبروست

و باز به قول این بزرگ

امروز نوبهار است ساغرکشان بیایید

گل جوش باده دارد تا گلستان بیایید

آغوش آرزوها از خود تهی است اینجا

در قالب تمنا خوشتر ز جان بیایید

جز شوق راهبر نیست اندیشه خطر نیست

خاری در این گذر نیست دامنکشان بیایید

امروز آمدنها چندین بهار دارد

فردا که راست امید تا خود چه‌سان بیایید؟

در باغ بی‌بهاریم سیری که در چه کاریم

گلباز انتظاریم بازی‌کنان بیایید

بیدل به هر تب و تاب ممنون التفاتی است

نامهربان بیایید یا مهربان بیایید.

دیگر ابیات این غزل به یادم نمی‌آید. البته دیوان بیدل همواره در نزدیکم هست، ولی دوست دارم شعر او را از حافظه نقل کنم تا این خود تمرینی باشد برای به خاطرسپردن غزلهای آسمانی او. باری، نمی‌دانم بعد از این (آیینه معجزنما) دیگر شنیدن غزل من لطفی دارد یا نه. البته این عبارت نیز از آن بیدل است در این بیت:

فطرت بیدل همان آیینه معجزنماست

هر سخن کز خامه‌اش می‌جوشد الهام است و بس

 

این هم حاصل خامه شکسته بسته ما که مربوط به حدود یک و نیم ماه پیش است و در آن هیاهو مجال درج نیافت

 

سیب‌

سیب سرخی به روی سینی سبز، این‌چنین کرده‌اند میزانت‌

روی تختی سیه گذاشته‌اند، پیش روی هزار مهمانت‌

روزگاری به شاخسار بلند، آزمونگاه سنگها بودی‌

سنگهایی که زخمها به تو زد، زخمهایی که کرد ارزانت‌

یاد روزی که عابران فقیر حسرت خوردن تو را خوردند

و به صد اضطراب و دلدله چید یک نفر از تبنگ دکّانت‌

اینک‌، ای سیب‌! شکل خورده‌شدن بستة انتخاب مهمانهاست‌

تا چه‌سان می‌کنند تقسیمت‌، تا چه می‌آورند بر جانت‌

این یکی پوست‌کنده می‌خواهد، آن یکی چارقاش می‌طلبد

آن دگر تیز می‌کند چنگال‌، آن دگر می‌کند به دندانت‌

q

می‌خوری سنگ‌، می‌شوی کنده‌، می‌خوری کارد، می‌شوی رنده‌

سیب‌بودن مسیر خوبی نیست می‌کند از خودت پشیمانت‌

سیب سرخی به روی سینی سبز، سرنوشتی سیاه در فرجام‌...

چندی ای سیب‌! سنگ شو که کسی نتواند دهد به مهمانت‌

مشهد، 20 آذر 82

/ 7 نظر / 11 بازدید
saiidi

بسيار قشنگ بود ودلنشين. من بايد يکی از پیام های تورا تکرار کنم که کاظمی عرصه شعر وادب بسیار وزین تر از کاظمی عرصه سیاست است. غزل زیبا بود مدتها بود منتظر خواندن یک شعر خوب از تو بودم که اینک بر آورده شد. در هرحال خیالستان آباد تو رنگین تر زرویا باد!

sakhidad hatif

دل انگيز و انديشه انگيز بود. زنده باشيد.

samander

ُجناب کاظمی! احترامات توام با اخلاصم را بپذيريد. اولين باريست به وبلاگ شما آمدم. و چه هوا و فضای دلپذيری ايجاد کرده ايد. هرطرف شعر از و تغزل و تخيل.... اگر محبت بفرماييد و گوئيد که اين شعر اول زيرعنوان (سيب) از کيست؟ در پای آن نوشته ايد:‌ (علی معلم). اين شعر از شاعر هم عصر ما خواهد بود. بسيار زيباست و به ویژه تسلط شاعر برواژگان بزرگری و فرهنگ و روستا ستودنی است.

محمدکاظم کاظمی

آن چند بيت بخشی از يک مثنوی شاعر معاصر علی معلم است. شايد اگر مجالی دست دهد متن کامل آن مثنوی را در اين وبلاگ درج کنم. بسيار مفصل است و بسيار زيبا

sohrab

شعرتان بسيار زيبا و دلنشين است وهمجنين پيام اقای سعيدي موفق و سر افراز باشيد

pesaresharqi

آری آری زندگی زيباست .. زندگی آتشگهی ديرينه پا بر جاست .. گر بيا فروزيش رقص شعله اش درهرکران پيداست..ور نه خوا موش است و خوا موشی گناه ماست.... با سلا م به همهء اهل قلم و فرهنگ و ادب .. و هچنين برادر کاظمی عزيز . و همهء بچه های شرقی .

امامزاده دانشجو

من عاشق و گریان شعر (خدایا اگر دستبند تجمل...)تان هستم. سهل ممتنع. ایدکم الله.