سه‌گانه‌های نگارش ـ 1

متن اصلی

مبارزه‌ی احمد زارعی با پیروزی انقلاب ادامه یافت ابتدا انجمن اسلامی را دایر کرد و سپس هسته‌ی اولیه‌ی سازمان پیشمرگان کرد را بنا نهاد.

...............

نظر ویراستار

1. عبارت دوپهلو است. در ظاهر به نظر می‌رسد که گویا احمد زارعی با پیروزی انقلاب مبارزه کرده است، در حالی که منظور این است که او بعد از پیروزی انقلاب هم مبارزه را ادامه داد.

2. چون فاعل جمله‌ی اول «مبارزه» است، به طور طبیعی ما باید آن را فاعل جمله‌ی دوم هم فرض کنیم، یعنی این «مبارزه» بوده است که انجمن اسلامی را دایر کرده است.

3. بعد از «یافت» یک نقطه لازم است تا معلوم شود که جمله‌ی اول تمام شده است.

4. «هسته» را بنا نمی‌گذارند. بنا گذاشتن برای وقتی است که یک ساختمان در کار باشد، یا چیزی به ساختمان تشبیه شده باشد. می‌شد گفت «هسته‌گذاری کرد».

5. کلمه‌ی «کرد» در اینجا ضرورتاً باید ضمه (پیش) داشته باشد تا «کَرد» خوانده نشود. باید کلماتی را که دو گونه خوانده می‌شوند، اعراب‌گذاری کنیم، مگر این که عبارت کاملاً روشن باشد. مثلاً اگر گفته شود «اقوام ترک، کرد، بلوچ و...» اعراب‌گذاری ضرور نیست.

6. به طور کلی بهتر است که نام سازمان‌ها و تشکیلاتی را که خیلی مشهور نیستند، در گیومه بگذاریم تا مشخص شود که کدام قسمت از جمله نام سازمان است.

........................

متن ویرایش‌شده

احمد زارعی بعد از پیروزی انقلاب هم مبارزه را ادامه داد. او ابتدا «انجمن اسلامی» را دایر کرد و سپس هسته‌ی اولیه‌ی سازمان «پیشمرگان کُرد» را تشکیل داد.

/ 3 نظر / 101 بازدید
پ. پژوهش

البته «مبارزه» نمی‌تواند مفعول باشد. درستش اين است که بنويسيم «به مبارزه ادامه داد».

صميعي

آقاي كاظمي در جمله اول مبارزه فاعل نميباشد بلكه احمد زارعي است كه فعل مبارزه را انجام داده است واقعا" متاسفم براي آن ناشري كه شما را بعنوان ويرايستار انتخاب ميكند به نظر من كمي بصورت كلاسيك ادبيات فارسي را فرا بگيريد بد نباشد !! موفق باشيد

صمیعی

جناب کاظمی مبارزه فاعل نیست یعنی ذاتا" نمیتواند فاعل باشد در جمله ای که مثال زدید " مبارزه ادامه یافت " فاعل این جمله مستتر در جملات قبلی یا بعدی است بازهم شما را دعوت میکنم به آموختن دستور زبان فارسی بصورت کلاسیک البته برای خودتان میگویم وگرنه اگر این چالشی که بوجود آمده را هر دانش آموزش سوم دبیرستان هم پاسخش را میداند در نهایت اگر گفته های بنده برایتان سنگین است میتوانید نه از یک استاد دانشگاه بلکه از یک دبیر ادبیات فارسی هم پرسش نمایید تا به اشتباه خود پی ببرید میاسای زآموختن یک زمان