نگارش (چهارده)

«در»، «بر»، «به‌»، «تا» و امثال اینها را حروف اضافه می‌نامیم‌. هر یک از اینها، با فعل خاصی رابطه می‌یابد. مثلاً اگر سخن از «رسیدن‌» باشد، «به‌» لازم می‌شود، یعنی می‌گوییم‌: «پدرم امروز به کابل رسید» نه «پدرم امروز در کابل رسید». در گویش بعضی از مناطق افغانستان چنین رایج است که به جای این «به‌»، «در» به کار می‌برند و این‌، هرچند در فارسی کهن سابقه دارد، امروز درست نیست‌، به ویژه در نگارش که سخت‌گیری بیشتری از گفتار را می‌طلبد.

مثلاً یکی از دوستان ما در مطلبی چنین نوشته بود:

نویسنده‌، که خالق کالای هنری است‌، باید یک اثر مرغوب در این بازار عرضه و تقاضا ارائه کرده باشد.

و باید می‌گفت‌: «... به این بازار عرضه و تقاضا...» چون «ارائه‌کردن‌»، «به‌» جای خاصی می‌شود نه «در» جای خاصی‌.

 

یکی دیگر از دوستان در جایی نوشته بود:

از اوایل دهة هفتاد به بعد آثار نویسندگان مهاجر کم و بیش در جراید ایران راه یافت‌.

و باز می‌دانیم که معمولاً «به‌» جایی «راه می‌یابند»، نه «در» جایی‌.

 

در عبارت زیر، این «در» به جای «بر» آمده است‌:

مرغوبیت کالای داستانی رضایت و لذت و بقای خود را در ذهن و ضمیر انسان تحمیل می‌کند.

و نویسنده باید می‌نوشت‌: «... بر ذهن و ضمیر...»

 

تا جایی که من دریافتم‌، همین کاربرد «در» به جای «به‌» یا «بر» در میان نویسندگان ما بسیار رایج است و البته چنان که گفته شد، ریشه در گویش بعضی مناطق دارد.

/ 1 نظر / 91 بازدید
قاسم رضادوست

سلام برادر همدرد خيلی قاطی تحقيق شدی چرا جسارتهای ما حافظانه به خلوت وکتاب و.... ( در اين زمانه رفيقی که خالی از ....) غزل گفتن درد ديگری داردبه ما هم سر بزن رفيق قديمی