نگارش / ترتیب اجزای جمله (1)

    ولی حداقل در زبان فارسی‌، این ترتیب همواره ثابت و غیرقابل تغییر نیست‌، بلکه گاهی اجزای جمله یا به سبب ضرورت مقام و یا به سبب ناتوانی نویسنده مختصر جابه‌جا می‌شود. یعنی ما یک ترتیب بهنجار داریم که همان ترتیب بالاست‌; دیگری ترتیبی است که نویسنده بر اساس ضرورتهای بلاغی برمی‌گزیند و دیگری ترتیبی که هدف بلاغی ندارد و ناشی از ضعف گوینده یا نویسنده است‌. مثلاً همان جملة بالا، به صورتهای زیر هم قابل بیان است‌:

    1. به خواهش حسام‌الدین چلبی‌، مولانا جلال‌الدین مثنوی معنوی را سرود.

    2. مثنوی معنوی را مولانا جلال‌الدین به خواهش حسام‌الدین چلبی سرود.

    3. سرود مولانا جلال‌الدین به خواهش حسام‌الدین چلبی مثنوی معنوی را.

    4. سرود مثنوی معنوی را به خواهش حسام‌الدین چلبی‌، مولانا جلال‌الدین‌.

    شاید حاصل کلام در هر چهار جمله یکی باشد، ولی تأثیر این جملات بر شنونده یکسان نیست‌. در اولی تأکید بر روی «خواهش حسام‌الدین چلبی‌» است و در دومی بر روی «مثنوی معنوی‌». جملة سوم ترتیب بسیار مطلوبی ندارد و چهارمی تقریباً آشفته است‌.

    یک نویسندة خوب‌، اولاً باید ترتیب هنجار و طبیعی اجزای جمله را بشناسد و رعایت کند و ثانیاً باید این توانایی را داشته باشد که در موقع لزوم‌، این ترتیب را به‌گونه‌ای عوض کند که به تأثیر جمله بیفزاید. مسلماً رعایت این حدّ هنجار و مصون‌ماندن از آشفتگی در جملات‌، تابع یک سلسله معیارها و ملاکهاست که اینک به اختصار به آنها می‌پردازیم‌.

 

 

ترتیب طبیعی و منطقی جمله‌

وقتی ضرورتی خاص در میان نباشد، بهترین کار این است که جملات را به صورت طبیعی بنویسیم و اجزایشان را به‌گونه‌ای بچینیم که طبیعت کلام اقتضا می‌کند. نباید بی‌سبب از طبیعت زبان و منطق گفتار عادی دور شد. اگر هم دور می‌شویم‌، باید منفعتی در این معامله در نظر ما باشد، یعنی چیزی مهم‌تر به دست آورده باشیم‌. با این مثالها، که در آنها ترتیب منطقی گفتار حفظ نشده است‌، بهتر می‌توان به مقصود این بحث پی برد.

غلام که اول به عنوان کاراکتر اصلی به نظر می‌آید، از اتاق پدر پیرش شبانه بیرون شده است‌...

«شبانه‌» قید است و در زبان فارسی قید بهتر است قبل از متمم جمله بیاید. پس بهتر بود که گفته شود.

غلام که اول به عنوان کاراکتر اصلی به نظر می‌آید، شبانه از اتاق پدر پیرش بیرون شده است‌...

 

«با قوت آن را به هدف بطن این زن با خشونت پرتاب کرد.»

در اینجا یکی از قیدها (با قوت‌) در آغاز جمله آمده است و دیگری (با خشونت‌) در اواخر آن‌. حتی این تصوّر را پدید می‌آورد که «باخشونت‌» صفتی است برای زن‌، یعنی «زن‌ِ باخشونت‌». به واقع باید چنین می‌بود:

«آن را با قوت و خشونت به هدف بطن این زن پرتاب کرد.»

 

بلی‌، دیروز از اخگری که استاد سعید مشعل برافروخت‌، امروز پاره‌هایی باقی است‌.

«دیروز» در جای بسیار بدی آمده است‌. منطقی این بود که گفته شود:

بلی‌، از اخگری که دیروز استاد سعید مشعل برافروخت‌، امروزه پاره‌هایی باقی است‌.

 

هیچ‌کسی در خانواده حتی پسران سلطان از او پشتیبانی نکردند.

عبارت به‌هم‌ریخته است‌.

در خانواده‌، هیچ‌کس‌، حتی پسران سلطان‌، از او پشتیبانی نکرد.

 

و حالا تنها تماس بین آنها تلفونی برقرار بود.

«تماس تلفونی‌» یک صفت و موصوف است‌. بهتر این است که در کنار هم باشد.

و حالا بین آنها تنها تماس تلفونی برقرار بود

 

جیبهای آنها پر از افغانی‌، واحد پولی کشور به صورت اهانت‌آمیزی شده بود.

در اینجا بدون هیچ ضرورتی‌، همه اجزای جمله به هم ریخته است‌. باید چنین می‌بود:

جیبهای آنها به صورت اهانت‌آمیزی از افغانی‌، واحد پول کشور، پُر شده بود.

/ 4 نظر / 238 بازدید
رستمی

سلام استاد اول که تبریک بهار دوم دست مریزادی از سویدای دل سوم تاملی کرده‌ام در بحثهای مطرح شده در مورد رجز مویه امید...

بهروز

استاد سلام! من خیلی خوشحالم از این که شما سر حالید. چون به بحث کوچگ پایین می پردازم، در صورت بی جا بودن این بحث، از شما معذرت می خواهم. جمله تصحیح شده ی شما چنین است: "جیبهای آنها به صورت اهانت‌آمیزی از افغانی‌، واحد پول کشور، پُر شده بود". اگر اهانت آمیز بدون (ی) نوشته شود، فکر نمی کنید که جمله ی بالا درست تر باشد؟ زیرا فرق بین اهانت آمیز و آهانت آمیزی وجود دارد. به نظر من جمله تصحیح شده ی شما، بیشتر به زبان گفتاری می ماند نه نوشتاری. اگر من از این بابت دچار اشتباه باشم، لطفا مرا نیز یاری کنید. پیروز باشید

حسن مهجور

سلام! در آغاز سال نو را به شما تبریک می گویم. ترتیب اجرای جمله را خیلی خوب تشریح کرده اید امید که همه مباحث خویش را همین طور نشر وادامه بدهد

یوسف شیردژم

سلام بر جناب کاظمی عزیز استفاده کردم با غزلی دلبخواه ! به روزم برقرار باشید استاد