امروز با بيدل (عيدانه)

ای جلوه ديدار تو چون عيد مبارک

فردوس به چشمی که تو را ديد مبارک

جان دادم و خاک سر کوی تو نگشتم

بخت اين‌قدر از من نپسنديد مبارک

در نرد وفا، برد همين باختنی بود

منحوس حريفی که نفهميد مبارک

هر سايه که گم گشت، رساندند به نورش

گرديدن رنگی که نگرديد مبارک

ای بی خردان! غره اقبال مباشيد

دولت نبود بر همه جاويد مبارک

صبح طرب باغ محبت دم تيغ است

بسم الله اگر زخم توان چيد مبارک

ژوليدگی موی سرم چتر فراغی است

مجنون مرا سايه اين بيد مبارک

بر بام هلال ابروی من قبله‌نما شد

کز هر طرف آمد خبر عيدمبارک

دل قانع شوقی است به هر رنگ که باشد

داغ تو به ما، جام به جمشيد مبارک

در عشق يکی بود غم و شادی بيدل

بگريست، سعادت شد و خنديد، مبارک

/ 5 نظر / 43 بازدید
Nazari

ustaad your Eid mudarak

Asin

با سلام و درود ! حلول عيد سعيد فطر بر شما مبارکباد!.

shaagerd-e ustaad bidele haazer

ustaad mobarak esme naw-e shumaa baidel ast. digar bideli neest ustaad. shumaa ustaad bidel hasteed ustaad

shaagerd-e ustaad bidele haazer

ustaad kazem kaazemi motakhales ba baidel-e naween, salaam ustaad. fetwaa bedeh ustaad. ustaadi kun ustaad. khood raa khoosh negeh kun ustaad.

gul nazar

ustaad ai ustaade ustaadaan. ustaadi kun ustaad.baideli kun ustaad wa baa del baash. shathiaat begoo ustaad charandiaat begoo ustaad wa ustaad baash ustaad