محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (سی و دو)

سفید از حسرت این انتظار است استخوان من‌

که یارب ناوکت در کوچة دل کی نهد پا را

در قدیم بر این باور بوده‌اند که چشم از انتظار زیاد، سفید می‌شود. و حال‌، بیدل سفیدی استخوان را نیز بر اثر انتظار دانسته است. بیت زیبایی خیره‌کننده‌ای دارد. استاد مرحوم سرآهنگ آن را در یکی از آهنگهای خود خوانده است. شاید همین زیبایی بیت را در نظرم افزوده است به مصداق «گل بود به سبزه نیز آراسته شد.» این هم بیتی دیگر با مضمون سفیدشدن چشم در اثر انتظار که باز هم استاد مرحوم آن را در آهنگی دیگر خوانده است.

بیاض دیدة یعقوب اشارتی دارد

که سیر ما کن و تفسیر نقره‌کار نویس

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٦ دی ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک