محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (بیست و نه)

چون نباشد فضل یزدان مایل امداد غیب‌

بیدل است آخر دعاگوی و ثناخوان شما

من این بیت را درست نمی‌خواندم‌، یعنی «چون‌» را به معنی «زیرا» یا «در صورتی که» می‌گرفتم و معنی این می‌شد: «در صورتی که فضل یزدان مایل امداد غیب نباشد، بیدل دعاگوی و ثناخوان شما خواهد شد.» و من در می‌ماندم که لطافت این سخن در کجاست.

بعدها دانستم که «چون‌» در اینجا یعنی «چگونه‌»; و جمله سؤالی است‌، یعنی «چگونه ممکن است فضل یزدان مایل امداد غیب نباشد؟ آخر بیدل دعاگوی و ثناخوان شماست‌!» مگر ممکن است بیدل دعایی بکند و یزدان نپذیرد؟

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ دی ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک