محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (بیست و شش)

کاش هجران دادِ من می‌داد اگر وصلی نبود

شمع تصویرم‌، که از من سوختن هم ننگ داشت‌

 

این بیت بسیار زیباست. نمی‌شد از آن گذشت.

بیدل با عناصری چون «شمع تصویر»، «گل تصویر» و «مرغ تصویر» بسیار مضمون‌سازی می‌کند. بیت بالا یکی از بهترین موارد از این دست است‌. شمع واقعی‌، اگر به وصل نمی‌رسد، حداقل خود را با سوختن و گریستن تسکین می‌دهد. ولی شمع تصویر، هجرانی دارد پایدار که نه به وصل می‌انجامد و نه به سوختن‌.

شمع تصویریم‌، از سوز و گداز ما مپرس‌

پرتوی از رنگ تا باقی است‌، با ما آتش است (ص 260)

 

در ضمن‌، بیدل گاه فعل ماضی را به جای مضارع می‌آورد. این جا نیز چنین کرده‌است‌. منظور این است که «ننگ دارد» این هم مثالی دیگر:

بس که بیدل بر طبایع حرص شهرت غالب است‌،

جان‌کنی‌ها سنگ هم در آرزوی نام داشت (ص 288)

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٢۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک