محمدکاظم کاظمی


+ فارسی افغانستان و مسایل آن

توجه دوستان را به چند مطلب در مورد وضعیت زبان فارسی در افغانستان و نیز حضور افغانستان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی جلب می‌کنم.

 

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢
کلمات کلیدی: زبان فارسی
comment مهربانی‌ها () لینک