محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل

تو با این پنجه‌ی نازک چه لازم رنگ‌ها بندی؟

بپوشی بهله و بر بهله می‌باید حنا بندی

مضمون ظریفی است با اغراقی زیبا. «بهله» یعنی دستکش. شاعر می‌گوید دست‌های تو چنان ظریف است که اگر آن‌ها را حنا ببندی، آن حنا دستت را خواهد آزرد. پس باید اول دستکش بپوشی و بعد حنا را روی دستکش ببندی.

در مصراع دوم یک جابه‌جایی زیبا هم در محل کلمات رخ داده است، بدین معنی که «می‌باید» از جای اصلی‌اش به جایی دیگر رفته است. در اصل چنین باید می‌بود: «می‌باید بهله بپوشی و بر بهله حنا بندی». این جابه‌جایی عبارت را از شکل معمول و نثروارش خارج کرده و تمایزی بدان بخشیده است.

 

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک