محمدکاظم کاظمی


+ انتخابات

این قطعه حاصل چتد لحظه است و می‌تواند زبان حال بعضی‌ها باشد البته نه همه‌شان. محض تفنن می‌گذارمش.

 

در حاشیة انتخاب 32 نفر کاندیدا از مشهد برای لویه‌جرگه‌

 

ماییم و گلابتان به صورت‌

صد رأی به خون دل خریده‌

چون آب به هر شیار رفته‌

چون باد به هر طرف وزیده‌

در پیش خمیدگان ستاده‌

در پیش ستادگان خمیده‌

چون تاجر ورشکسته ناچار

صد جا چک بی‌محل کشیده‌

هم جامة شرم چاک کرده‌

هم پردة آبرو دریده‌

صد رنگ لباس برگزیدیم‌

تا آن که شدیم برگزیده‌

رفتیم به سوی لویه‌جرگه‌

این سی و دو گنگ خوابدیده‌

مشهد ـ 15 آبان 82

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: شعر کاظمی
comment مهربانی‌ها () لینک