محمدکاظم کاظمی


+ نکهت، در بستر بیماری

پیش از این و در این نشانی از ناخوش‌احوالی شاعر و پژوهشگر گرانقدر، حمیرا نکهت دستگیرزاده یادی کرده بودم.

http://mkkazemi.persianblog.ir/post/614

اخیراً حال ایشان به وخامت گراییده است و او چند روزی است که در بیمارستان بستری است. او با صدایی که شدت بیماری از آن حس می‌شد، از همه دوستان درخواست دعا داشت. با هم دعا کنیم که خداوند سلامتی را به آن وجود شریف برگرداند.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
کلمات کلیدی: شاعران فارسی
comment مهربانی‌ها () لینک