محمدکاظم کاظمی


+ مشکل که مرگ قطع کند داستان ما

ما قصة مسلسل زلف تو خوانده‌ایم

مشکل که مرگ قطع کند داستان ما (بیدل)

داستان سلسله‌وار ما و دوست بزرگوارمان جناب علی‌رضا قزوه همچنان ادامه دارد. دوستداران داستانهای دنباله‌دار، به وبلاگ ایشان بشتابند.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:٥٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٩
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک