محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (هفده)

ندید از آبله ریگ روان منع جنون‌تازی‌

به نومیدی ز پا منشین که هر وامانده پا دارد

آبله به طور طبیعی‌، مانع راه رفتن می‌شود، ولی ریگ روان با وجود آبله داشتن‌، همواره در حرکت است‌. تا اینجا مشکلی نیست‌، ولی آبله‌داشتن ریگ روان از کجاست‌؟ گویا برجستگیهای موج‌مانند سطح دشتهای ریگ روان را به آبله تشبیه کرده‌است‌. ریگ روان همه‌اش آبله است‌، ولی با این هم آرام و قرار ندارد. این بیت‌، از یک غزل بسیار زیبای بیدل است با مطلع (تصور جوهر آگاهی قدرت کجا دارد / بهار فضل‌، آن سوی تعقّل رنگها دارد).

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱:۳٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک