محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (شانزده)

اگر نه رنگ از گُل تو دارد بهار موهوم هستی ما

به پردة چاک این کتانها فروغ ماه که می‌خرامد؟

معنی این بیت‌، نزدیک است به بیت زیر که در جایی دیگر نیز نقلش کرده‌ایم‌.

که دَم زند ز من و ما، دمی که ما تو نباشی‌؟

به این غرور که ماییم‌، از کجا تو نباشی‌؟

آنجا می‌گفت «اگر این تو نیستی که در ما جلوه کرده‌ای‌، این غرور از کجا آمده است‌. غرور که مخصوص توست‌.» و اینجا می‌گوید «اگر پرتو تو بر این کتانها نتابیده‌، این کتانها از فروغ کدام ماه چاک شده‌اند؟» (عقیده داشته‌اند که پرتو ماه‌، کتان را از بین می‌برد) پس چاک کتان‌، نشانه‌ای است از وجود ماهی که بر آن تابیده‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٦:٢٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٦ آبان ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک