محمدکاظم کاظمی


+ مشهدی‌ها و افغانی‌ها

مطلب مشهدی‌ها و افغانی‌ها را در وبلاگی به «نام کنسرو حرفهای من» از دوستی به نام نسیم دیدم که اشارتی داشت به دو رمان خالد حسینی. این مطلب و نظایر آن همه ما را دلگرم می‌کند تا بدانیم که در این سالها اهل قلم کشور ما بیهوده سرشان را به سنگ نکوبیده‌اند و این حرکتها بالاخره برکتهایی داشته است. اینجاست که می‌توانیم از احساس بیهودگی‌ای که گاهی دچارش می‌شویم، رها شویم، رها و امیدوار.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸
کلمات کلیدی: فرهنگ و اجتماع
comment مهربانی‌ها () لینک