محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (چهارده)

بیدل‌! به معبد عشق پروای طاعتم نیست‌

چندان که می‌تپد دل‌، من سبحه می‌شمارم‌

 

تشبیه تپیدن دل به سبحه‌شماری زیباست‌. ولی من این بیت را از این روی ذکر کردم که در غزلیات چاپ کابل و به تبع آن همة چاپهای غزلیات در ایران‌، به جای «طاعتم‌»، «طاقتم‌» آمده است و نادرست است‌. من این صورت درست را در یکی از آهنگهای بسیار زیبای استاد سرآهنگ شنیدم‌. این هم بیتی دیگر با تشبیه «نفس‌کشیدن» به «سبحه‌شماری» از غزل زیبای «از چمن تا انجمن جوش بهار رحمت است‌»

سبحه‌ای دیگر به ذکر مغفرت در کار نیست‌

تا نفس باقی است‌، هستی در شمار رحمت است (ص 171)

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک