محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (دوازده)

یاد آن فرصت که عیش رایگانی داشتیم

سجده‌ای چون آسمان بر آستانی داشتیم

این بیت را از آن روی ذکر کردم که در غزلیات بیدل چاپ کابل، نادرست ضبط شده است(سجده‌ای چون آستان بر آستانی داشتیم) و این نادرستی به کتاب شاعر آینه‌ها و غزلیات بیدل چاپ عباسی ـ بهداروند هم رسوخ کرده است. من شکل درست را در یکی از آهنگهای زیبای استاد محمدحسین سرآهنگ شنیده‌ام و این را قابل ذکر دانستم چون در معنی بیت بسیار اثر دارد.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٢٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٩ مهر ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک