محمدکاظم کاظمی


+ اعتذار

دوستان گرامي. ببخشيد اگر ديرگاهي است در اينجا مطلب تازه‌اي ننهاده‌ام. سخت گرفتار بودم. كتاب روزنه را بايد آماده مي‌كردم براي تجديد چاپ و اين ويرايش و صفحه‌آرايي مجدد كتاب را طلب مي‌كرد. در كنار آن آخرين مراحل نگارش كتاب دوم درباره بيدل يعني كليد در باز را انجام دادم. از آن گذشته ويرايش چند كتاب سنگين چند صد صفحه‌اي هم بود. اين همه به اضافه بعضي گرفتاريهاي شخصي مرا مجال نوشتن مقاله يا شعر تازه‌اي نداد. اميدوارم به زودي از خجالت دوستان برآيم. به ياري خدا به زودي سلسله مطالب نگارش را دوباره آغاز خواهم كرد. يك غزل تازه هم هست كه به زودي تقديم حضور خواهد شد. مرهون الطاف دوستاني كه در اين يك ماه سر زدند و پيام نهادند و ناچار مطالب تكراري را خواندند هستم. اميدوارم همواره چنين نباشد.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱:٥٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک