محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (عیدانه)

ای جلوه دیدار تو چون عید مبارک

فردوس به چشمی که تو را دید مبارک

جان دادم و خاک سر کوی تو نگشتم

بخت این قدر از من نپسندید مبارک

در نرد وفا برد همین باختنی بود

منحوس حریفی که نفهمید مبارک

هر سایه که گم گشت رساندند به نورش

گردیدن رنگی که نگردید مبارک

ای بی‌خردان! غره اقبال مباشید

دولت نبود بر همه جاوید مبارک

صبح طرب باغ محبت دم تیغ است

بسم الله اگر زخم توان چید مبارک

ژولیدگی موی سرم چتر فراغی است

مجنون مرا سایه این بید مبارک

بر بام هلال ابروی من قبله نما شد

کز هر طرف آمد خبر عیدمبارک

دل قانع شوقی است به هر رنگ که باشد

داغ تو به ما، جام به جمشید مبارک

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٢:۳٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱ آبان ۱۳۸٥
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک