محمدکاظم کاظمی


+ شبی با بيدل (سه)

محبتهای دوستان مرا بسیار به ادامه این سلسله یادداشتها امیدوار کرد. به یاری خدا همه بیتهای مبهم را به تدریج در اینجا می‌گذارم

چون ذرّه پراكندگي انشاي ظهوريم‌

جز ما نقطي كو كه بود منتخب ما؟

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٥٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٥
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک