محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (یکصد و سی و چهار)

بر نسخة بهار خط نسخ می‌کشد

 

رنگ شکسته‌ای که به سیما نوشته‌ایم (ص 846)

 

تناسبی لفظی وجود دارد میان نسخ و نسخه و نیز تناسبی معنایی میان نسخ و شکسته هم می‌توان یافت‌. این «نسخ‌» نیز ایهام دارد، یکی همان خط معروف است و دیگر، «باطل کردن‌» و «زایل کردن‌». ایهام «شکسته‌» که خود آشکار است‌.

 

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱:٢۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۸٥
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک