محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (صد و بیست و هشت)

بی‌دماغی نشئة اظهارم‌، امّا بسته‌اند

یک‌جهان تمثال بر آیینة ننموده‌ام (ص 828)

«بی‌دماغی نشئة اظهار» در مجموع یک ترکیب است در مقام صفت‌; به معنی «بی‌دل و دماغ‌». می‌گوید «من بی‌دماغی نشئة اظهار هستم‌، چندان میلی به تماشا ندارم‌، ولی با این حال‌، یک جهان تمثال منتظر هستند که در آیینه‌ای که پنهان داشته‌ام دیده شوند.» قریب به این معنی را ـ البته با تصویری دیگر ـ بیدل در اینجا نیز گفته است‌:

زمینگیرم به افسون دل بی‌مدّعا، بیدل‌

در آن وادی که منزل نیز می‌افتد به راه آنجا (ص 1)

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱٠:٠٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٥
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک