محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (صد و بیست)

در سخن‌چینی حلاوت مشکل است‌

فهم کن از تلخکامیهای گوش (ص 776)

به مایع تلخ داخل گوش اشاره دارد. مضمون خالی از ظرافت و غرابتی نیست‌. در جایی دیگر این را ندیده‌ام‌، مگر در این بیت از خود بیدل که به واقع بیانی دیگر از همان سخن است‌.

تلخ‌کامی است ز درک من و ما حاصل گوش‌

بی‌حلاوت بود آن‌کس که سخن‌چین آمد

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک