محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (صد و هژده)

ثبات رنگ امکان صورت امکان نمی‌بندد

فلک آخر ز روز و شب دومو شد کلک بهزادش (ص 753)

این «دو مو شدن‌» گویا دوشاخه شدن نوک قلم موی نقاشی است که اتفاقاً بسیار نقاش را آزار می‌دهد. کسانی که با قلم مو کار کرده‌اند این را خوب حس می‌کنند. این یکی دیگر از موارد استفادة شاعر از چشمدیدهای عینی زندگی است و اتفاقاً این مضمون در شعر دیگران کمتر دیده شده‌است‌، یا من ندیده‌ام‌.

در ضمن‌، این دو «امکان‌» به دو معنی است‌. اولی به معنی «عالم امکان‌» یعنی جهان است و دومی «تحقق‌» را می‌رساند. نباید اینها را به یک معنی گرفت‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک