محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (صد و شش)

چه ممکن است در این انجمن نهان ماند

سیاه‌بختی عاشق چو مو به کاسهء شیر (ص 699)

مصراع دوم ایهام دارد. هم می‌تواند مویی باشد که در شیر افتاده باشد و هم می‌تواند مو (ترک) ناشی از شکستگی کاسه باشد. هرچند در اینجا به قرینهء «شیر»، همان معنی اول (موی سر) مورد نظر است، معنی دوم نیز قطعاً دور از نظر شاعر نبوده است، چون بیدل از این همنامی موها، بسیار استفاده کرده است و کمتر از چنین مواردی ساده می‌گذرد.

زین شکستی که به مو میرسد از چینی دل

سر فغفور چه سان شرم نپوشد به گلیم؟ (ص 981)

q

دل شکستی دارد، از معموره بر هامون زنید

چینی مودار ما را بر سر مجنون زنید (ص 534)

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۸ آذر ۱۳۸٤
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک