محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (صد و چهار)

از خوان این بزرگان دستی بشوی و بگذر

کانجا ز خوردنیها غیر از قسم نباشد (672)

در اینجا دو ایهام در کار است، از آن ایهامهایی که بیدل بدانها مولع است. یکی شستن دست، که می‌دانیم از لوازم قبل از غذا خوردن است و هنوز در جاهایی که غذا را با دست می‌خورند، آفتابه و لگن آوردن برای شستن دست مهمانان رواج دارد. امّا شاعر در این بیت، از شستن دست، دست‌شستن به معنی ترک‌کردن را مراد کرده‌است. در موارد دیگر هم از این گونه دیده‌ایم.

نعمتی بر روی خوان عمر کم‌فرصت کجاست؟

همچو شبنم دست می‌شوید ز خود مهمان صبح (ص 377)

و خوردن نیز همین گونه است. از یک جهت با خوردنی تناسب دارد و از سویی با قسم. میگوید تنها خوردنی در اینجا، همین قسم است.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱۱:۱٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٩ آبان ۱۳۸٤
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک