محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بيدل (صد و سه)

بي نشانم، ليك بالي از زبانها مي‌زنم
اي خوش آن عنقا كه ساز نام نتوانست كرد (ص 667)

عنقا پرنده‌اي است بي‌نشان كه از دسترس همه بيرون است. امّا با اين همه شاعر عقيده دارد كه همين عنقا نيز نتوانسته است از دست «نام» بگريزد، چون اگر نشاني ندارد، نامش در ميان آدميان برجاست. و اين سخن بسيار نزديك است به آنچه ابوطالب كليم مي‌گويد

در كيش ما تجرد عنقا تمام نيست
در بند نام ماند اگر از نشان گذشت

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٦:٠٥ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک