محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (صد)

ز دستگاه جهان صورت، نیم خجالت‌کش کدورت
چو آینه، دست بی‌نیازان ز هرچه گیرد، زیان نگیرد (ص 606)

بیت، مدعامثل است. «زیان‌نگیرد» مصراع دوم، به معنی «زیان نکند» یا درست‌تر بگوییم، «زیان نمی‌کند» است. میگوید «همان گونه که آینه ـ به اعتبار بی‌نیازی ـ از هرچه در آن می‌افتد زیانی نمی‌بیند، من نیز از دم و دستگاه صوری ـ جاه و حشم مادی ـ در رنج و کدورت نمی‌افتم.» چون نیازی به آنها ندارم. 

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٤
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک