محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (نود و چهار)

بی‌نشان بود این چمن‌، گر وسعتی می‌داشت دل‌

رنگ‌ِ می بیرون نشست‌، از بس که مینا تنگ بود (ص 574)

اگر دل وسعت می‌داشت‌، چمن‌ِ بیرونی دیگر به‌کار نبود. این جلوه‌های بیرون‌، فقط از این روی خودنمایی می‌کند که دل تنگ است و چیزی برای دیدن ندارد.

امّا تصویر مصراع دوم‌، بسیار مدرن است‌. می‌گوید مینا آن قدر تنگ بود که رنگ شراب‌، از آن بیرون آمد. حالا چگونه می در خود میناست و رنگ آن در بیرون‌؟ تخیّل بیدل آن را ممکن ساخته است‌.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٤
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک