محمدکاظم کاظمی


+ نگارش (سی)

کنکاش‌

 

کنکاش کلمه‌ای است مغولی و در اصل‌، کنکاج بوده است‌، به معنی «مشورت‌». گاهی نویسندگان ما آن را به غلط به معنی «کاوش‌» و «تحقیق‌» استفاده می‌کنند، چنان که گفته می‌شود

«کنکاش پیرامون دوبیتی‌هایی که آفرینندگان آنها به احتمال زیاد زن بوده‌اند ما را به درک روشن‌تری از ظرایف اخلاقی و رفتاری زن هزاره می‌رساند.»

در این عبارت‌، «پیرامون‌» هم به‌درستی به کار نرفته است‌، چون این کلمه به معنی «گرداگرد» و «اطراف‌» است‌. پس با این ملاحظات‌، عبارت بالا چنین معنی می‌دهد: «مشورت گرداگرد دوبیتی‌ها...» یعنی دوبیتی‌ها را در وسط نهاده و گرداگرد آنها جمع شده و مشورت کرده‌اند. به واقع باید نویسندة ما چنین چیزی می‌گفت‌: «کاوش در دوبیتی‌هایی که آفرینندگان آنها به احتمال زیاد زن بوده‌اند، ما را به درک روشن‌تری از ظرایف اخلاقی و رفتاری زن هزاره می‌رساند.»

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٦:٢٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
کلمات کلیدی: نگارش
comment مهربانی‌ها () لینک