محمدکاظم کاظمی


+ بازسازی متون درسی در افغانستان (۳)

 

ادبیات دری‌

شاید تأسفبارترین متون درسی ما، متون ادبیات‌، یا همان قرائت دری باشد. در اینجا دانش‌آموز ما، ادبیات را نمی‌خواند، بلکه متون ادبی را فرا می‌گیرد و حفظ می‌کند. درست مثل این است که در یک دورة آموزش موسیقی‌، به جای اساسات این هنر، تعدادی آهنگ بنوازند و دانش‌آموزان را به حفظ آن آهنگها وادارند و در امتحان نیز به بازخوانی آن آهنگها بسنده شود. یا مثل این است که دانش‌آموزان درس الجبر را به حفظکردن جدول لوگاریتم وادارند.

ما باید تفاوت مهمی را که میان «ادبیات‌» به عنوان یک دانش و هنر و «متون ادبی‌» به عنوان فرآورده‌های این هنر وجود دارد، بدانیم‌. باید بکوشیم به دانش‌آموز، بیشتر ادبیات بیاموزیم تا متون‌

 

 

.

به طور کلّی آموزه‌های مادّة درسی «دری‌» در مدارس ما اینهاست‌

 

 

:

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:۱٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٤
کلمات کلیدی: فرهنگ و اجتماع
comment مهربانی‌ها () لینک