محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (هشتاد و هشت)

سادگی‌جنس چو آیینه دکانی داریم‌

زینت ما به متاع دگران می‌باشد (ص 543)

ساختار مصراع اول‌، از آن گونه‌ای است که بیدل بسیار دارد. می‌گوید «ما مثل آیینه‌، دکانی سادگی‌جنس داریم‌.» این «سادگی‌جنس‌» یک ترکیب است و صفت شده‌است برای دکان‌.

مضمون هم زیبا و ابتکاری است‌. آیینه را دکانی تصوّر کرده است که خود هیچ جنسی ندارد (ساده است‌) و فقط از متاع دیگران ـ که بر آن می‌تابد ـ جلوه می‌یابد.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ فروردین ۱۳۸٤
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک