محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بیدل (هشتاد و پنج)

سعد اگر خوانی‌، چه حاصل طینت منحوس را؟
همچنان مسخ است اگر بوزینه میمون می‌شود (ص 507)

بیدل از ایهام کلمة میمون استفاده کرده‌است‌. می‌گوید اگر بوزینه میمون (به معنای سعد و فرخنده‌) هم بشود، فرقی به حالش نکرده است‌، چون باز هم میمون (به معنای جانور) است‌.
در ضمن این از اندک مواردی است که در شعر کهن‌، من «میمون‌» را به معنای جانور (یعنی همان معنایی که اکنون در ایران رایج است‌) دیده‌ام‌. «میمون‌» غالباً همان «فرخنده‌» بوده است و به این جانور، «بوزینه‌» یا چیزهایی دیگر می‌گفته‌اند.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ۸:٥٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۳
کلمات کلیدی: بیدل
comment مهربانی‌ها () لینک