محمدکاظم کاظمی


+ يک نظرخواهی

اگر خدا بخواهد و مانعی بر سر راه پيش نيايد گزيده‌ای از شعرهای اين حقير در کتابی به چاپ خواهد رسيد. اين کتاب، به يک معنی تجديد چاپ گزيده شعرم در سلسله کتاب نيستان است و به يک معنی يک کتاب جديد، چون شعرهای تازه را هم در خود دارد. در واقع يک گزيده جديد است با طرحی جديد و نامی جديد که من در انتخاب اين نام هنوز در ترديدم. يکی دو انتخاب خودم داشتم و چند نام هم يکی از عزيزان شاعر پيشنهاد کرد که احتمالا يکی از اينها را بر می‌گزينم. اما کدام يکی؟ اينجا نياز به همفکری با شما دوستانی دارم که همواره بر من منت گذاشته و خواننده سياه‌نوشته‌هايم بوده‌ايد.

به هر حال، اسمهای پيشنهادی اينهاست (البته هر يک از شعری برگرفته شده است که اشاره کرده‌ام.) اگر هم شما نام ديگری پيشنهاد می‌کنيد منت را دوچندان کرده‌ايد.

۱. قصه سنگ و خشت (نام غزلی از کتاب)

۲. از دل جنگل انبوه (نام يک مثنوی)

۳. دشت معطل (کيست برخيزد از اين دشت معطل در برف)

۴. دوزخ موعود (گفتيد که شيران شب آتش و خون را / دربان در دوزخ موعود نوشتم)

۵. سيب و سينی (سيب سرخی به روی سينی سبز...)

با اميدواری و اشتياق تمام منتظر نظرهای عزيزان هستم.

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٦:٤۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۳
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک