محمدکاظم کاظمی


+ ساخت بیدل علم‌های بی‌عمل ما را کتاب

کتاب هم‌زبانی و بی‌زبانی به همت ناشر هموطن ما محمدابراهیم شریعتی افغانستانی در تهران چاپ شد. آنچه در این کتاب چاپ شده سلسله مباحث هم‌زبانی و بی‌زبانی است که پیشتر در همین صفحه انتشار می‌یافت و بعد از تکمیل و ویرایش همراه با پیوستهایی ارائه شد.
باید قدردان دوستان عزیزی باشم که در طول انتشار آن مطالب در این صفحه آنها را خواندند و ملاحظاتشان را نوشتند و من از آن نظرها استفاده بسیاری بردم.
اگر دوستانی خواهان این کتاب باشند می‌توانند با در دری مکاتبه کنند و ما خواهیم کوشید به همان روشی که مجله را به دوستان می‌رسانیم کتاب را هم برسانیم.
dorredari@yahoo.com

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٧:٢٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٢
کلمات کلیدی: کتابهای کاظمی
comment مهربانی‌ها () لینک