محمدکاظم کاظمی


+ امروز با بيدل (هشتاد)

به دماغ دعوي عشق سر بوالهوس بلند است‌

مگر از دكان قصّاب جگري خريده باشد

در نگاه اول‌، دو مصراع ربط محكمي به هم نمي‌رسانند، ولي آنگاه كه دقت كنيم «جگرداشتن‌» كنايه از «جرأت داشتن‌» است‌، اين ارتباط دانسته مي‌شود. مي‌گويد من كه در بوالهوس دل و جگر عشق را سراغ نداشتم‌. مگر از دكان قصّاب تهيه كرده‌باشد. طنزي لطيف دركار است‌.

از اهل هوس جرأت عشّاق محال است‌

زين بي‌جگري چند، نجويي جگرِ داغ

قدرِ داغ‌ِ جگر چه مي‌داني‌؟

رو به دكّانچة كباب‌فروش

نویسنده : محمدکاظم کاظمی ; ساعت ٩:٠٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٦ دی ۱۳۸۳
کلمات کلیدی:
comment مهربانی‌ها () لینک